Sosyal Yardımlar Birimi

 Sosyal Yardımlar

 

Sosyal yardım,  bireyin yaşamı için gerekli olan temel gereksinimleri yerine getirebilmek için verilen maddi veya diğer yardımlardır. Bireylerin çağdaş sosyal hizmet normlarına göre belirlenen muhtaçlık durumlarına göre verilen karşılıksız yardımların tümüdür. Sosyal yardımların tümü bir sosyal hizmettir. Verilen sosyal hizmetin amacı bireyin kendi kendine yeterli olmasını ve güçlenmesini sağlamaktır. Sosyal yardım alan bireyler sosyal koruma programına da dahil edilmektedir. 

72/89 Sayılı Sosyal Yardımlar Yasası’nın amacı; Yoksul duruma düşen ve geçimini sağlık, engellilik veya yaşlılık durumu nedeniyle sağlayamayan kimselerin nakdi yardım yoluyla rehabilite edilmelerini sağlamak ve bedensel veya ruhsal yönden çalışamayacak  kadar hasta olan veya bedensel ruhsal veya zihinsel engelli olanlara ekonomik, sosyal ve psikolojik destek sağlamaktır.

Sosyal Yardımlar Yasası gereğince hazırlanan Sosyal Yardımlar Tüzüğünce yapılan yardımlar dört başlıkta toplanmaktadır;

1)Sosyal yardım; Zorunlu yiyecek gereksinimlerini karşılayabilecek maddi olanaklardan yoksun kişi, aile ve yoksullara her ay peşin olarak geçici veya sürekli olarak yapılan nakdi yardım

2)Acil yardım; Aile veya kişilerin acil ihtiyaçlarını karşılamak maksadı ile yapılan geçici maddi yardım.

3)Hasta yardımları; Cüzzam, Tüberküloz ve bulaşıcı hastalığı veya sürekli hastalık nedeniyle çalışamayacak durumda olan hastalara yapılan yardım.

4) Engelli yardımı; Fiziksel, ruhsal veya zihinsel durumları Sağlık Kurulu Raporu ile belirlenen muhtaç kişilere yapılan geçici veya sürekli yardım.

Sosyal yardımdan faydalanacak olan bireyler, 60 yaşın üstünde olup da çalışacak güçte olmayan ve herhangi bir yerden geliri bulunmayan, 60 yaşın altında bulunduğu halde çeşitli nedenlerle çalışma imkânına sahip olmayan ve/veya hasta olup bunu Sağlık Kurul Raporu ile tevsik eden muhtaç kişilere Sosyal Hizmetler Dairesince geçimlerini sağlamalarında yardımcı olmak amacıyla sosyal yardım yapılmaktadır.

55 yaşında olan dul veya hiç evlenmemiş kadınlara, herhangi bir nedenle aile düzenleri bozulmuş ve bakmakla yükümlü oldukları küçük çocukları olan kadınlara, doğumlarına kırk gün kalmış olan anne adaylarına ve terk edilmiş ve eğitimleri devam eden çocuklara bakan kadınlara sosyal yardım yapılmaktadır.

Engelli veya yaşlı olması nedeniyle tam veya yarı zamanlı bakıma ihtiyacı olan yoksul kişilerin bakımın üstelenen kişilere, Sosyal Hizmetler Dairesi himayesinde olan çocukların bakımını üstlenen kişilere, geliri asgari ücretin altında olan ve bir doğumda birden fazla çocuk dünyaya getiren veya altı çocuktan fazla çocuğu olan ailelere, bir KKTC vatandaşı ile evliyken çocuk dünyaya getiren ve sonra aile bütünlüğü bozulan yabancı uyruklu annelere, sosyal yardım yapılır.