Sosyal Hizmet Merkezleri

Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren GADEM (Gençlik Aile Destek ve Eğitim Merkezi) ve ÇOGEM (Çocuk ve Gençlik Merkezi), 7 Nisan 2014 tarihinden itibaren bir çatı altında hizmet vermeye başlamıştır. Bu iki merkeze ek olarak ŞÖDAM (Şiddet Önleme ve Danışma Merkezi) aynı binada, ortak çalışmalarla hizmete açılmıştır. Merkezimizde bir Sorumlu, bir sosyal hizmet uzmanı, iki psikolog, iki psikolojik danışman, bir el-işi öğretmeni, bir sekreter ve bir odacı çalışmaktadır.

Gençlik Aile Destek ve Eğitim Merkezi ( GADEM)
      Gençlik Aile Destek ve Eğitim Merkezi (GADEM); çocukların ve gençlerin riskli davranışlarda bulunmalarını, suça itilmelerini önlemek, boşanmış ebeveynlere ve çocuklarına psikolojik destek sağlamak, aile kurumunu bilinçlendirmek ve güçlendirmek, çocuk ihmal ve istismarını önlemek gibi hedeflerle kurulan, toplum temelli bir müdahale merkezidir. GADEM 12 Ağustos 2011 tarihinde, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı olarak açılmıştır. Ayrıca merkezde hazırlanan proje ve eğitimler toplumsal sorunlara yönelik farkındalığı ve duyarlılığı artırmada etkili olmaktadır.

 

Merkezimizin Proje ve Çalışmaları

1.GADEM’in Şiddete Yönelik Ulusal Veri Tabanı Oluşturma Çalışması

Ülkede yaşanan özellikle aile içi ve kadına yönelik şiddet konusunda bilimsel veriler elde etmek amacıyla bir bilgi formu oluşturulmuştur. “Kadına Yönelik ve Aile İçi Şiddet Bildirim Formu” olarak adlandırılan çalışma öncelikli olarak polis memurlarına ve sağlık personeline tanıtılarak uygulamaya konmuştur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü yetkilileriyle gerekli yazışmalar tamamlamış, ilgili veri formu gerekli durumlarda doldurularak Sosyal Hizmetler Dairesi’ne geri dönüşü sağlanmıştır. Bu doğrultuda 2012 yılının Ocak ayından itibaren veri tabanı oluşturulmaya başlanmıştır.

2.’Sokak Çocukları Umudumuz Olsun’ Projesi

            GADEM’in yürüttüğü önleme ve rehabilitasyon çalışmaları doğrultusunda hazırlanan proje yine GADEM personeli tarafından 13 Ocak 2012 tarihinde düzenlenmiş olan bir panel aracılığıyla; Sosyal Hizmetler Dairesi çalışanlarının yanı sıra konuyla ilgili uzmanların, sivil toplum örgütü temsilcilerinin ve akademisyenlerin de katılımıyla tanıtılmıştır. Proje ile bağlantılı olarak hizmet veren; “İlk Adım İstasyonu” niteliğindeki Çocuk ve Gençlik Merkezi”(ÇOGEM) ise 25 Aralık 2012 tarihinde Girne Caddesi üzerinde bir binada hizmete açılmıştır. Merkezin uygulama alanı olan sokak çalışmaları ile birlikte 2013 yılının Şubat ayından itibaren aktif ve yoğun olarak başlayan çalışmalar farklı birçok çalışmaların eklenmesiyle devam etmektedir. Merkezden yararlanmakta olan çocuk ve gençlerin yiyecek-içecek, giyecek ve temizlik gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması yanında onları yeniden topluma kazandırmak amacıyla aile bağlarını güçlendirme, okula ve mesleki eğitime yönlendirme, etüd  sosyal ve psikolojik destek çalışmalarına da yer verilmektedir. Açıldığı günden bugüne merkezimize kayıtlı 196 çocuk ve genç bulunmakta ve günde ortalama 25 çocuk ve gencimiz merkezimizdeki hizmetlerden yararlanmaktadır.

3.Çocuklar İçin Boşanmaya Uyum Projesi (ÇİBUP)

            Ülkemizde her geçen gün artan boşanma oranı risk altında bir grup olan boşanmış aile çocuklarına yönelik verilecek hizmetleri gerekli kılmaktadır. Boşanmanın çocukları olumsuz yönde etkilediği ve bu durumla başetmede yetersiz kaldıkları bilinmektedir. Çocuklar için Boşanmaya Uyum Programı (ÇİBUP) gerek ailelerin gerekse çocukların boşanma durumuyla ilgili olarak farkındalıklarını artırmakta, karşılaştıkları sorunları çözmede daha yetkin hale gelmelerini sağlamaktadır. Program özellikle çocukların riskli davranışlarda bulunmalarını ya da karşılaşabilecekleri psikolojik sorunları önlemede etkili bir grup etkinliğidir. Çocuklar için Boşanmaya Uyum Programı merkezimizde iki kez 2012 ve 2013 yıllarında uygulanmış ve toplam 20 çocuk ve ailemiz bu programdan yararlanmıştır.

            4.Aile Eğitim Programı (AEP) Uygulama ve Yaygınlaştırma Projesi

            Aile Eğitim Programı (AEP); ülkemizde sağlıklı, mutlu ve huzurlu ailelerin oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Hizmet Merkezleri tarafından hazırlanmıştır. Programın öncelikli amaçları arasında aile içi süreçleri işlevselleştirerek ailelerin yaşam kalitesinin artırılması, ailelerin karşılaşabilecekleri çeşitli risklere karşı önlem almalarına katkıda bulunmak, hak ve sorumluluklarını bilen,  demokratik değerlere ve insan haklarına saygılı, sağlıklı gelişen, yaşadığı çevreye duyarlı, verimli bireylerin yetiştirilmesi yer almaktadır. Proje ilk olarak merkeze en uzak bölge olanDipkarpaz bölgesinde Dipkarpaz Belediyesi’nin katılımıyla toplam 45 kadınla birlikte 10 haftalık süren bir eğitimle 2014 yılında başarıyla tamamlanmıştır. Bu programın eğitici eğitimi 30 Mart-3 Nisan 2015 tarihleri arasında, Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan gelen uzman ekiple gerçekleştirilecektir. Eğitici eğitimlerinin ardından AEP’in tüm adamıza yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.