Lefkoşa Çocuk Yuvasi
 

Müdürlüğümüze bağlı Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda 0-12 yaş arası, çeşitli nedenlerle terk edilmiş, ebeveynlerini kaybetmiş, ihmal ve istismara uğramış ya da anne veya babasının veya vasilerinin, hastalık veya akıl hastalığı veya sakatlık veya başka iş görmemezlik veya başka durumlar nedeniyle çocuğa bakamadığı ve bakacak başka kimsenin de olmadığı durumlarda olan çocuklar Sosyal Hizmetler dairesinin himayesine alınırlar. Himayeye alınan çocuklar Lefkoşa Çocuk Yuvasına yerleştirilmektedir.

Himayemizde olup en az 18 yaşını tamamlamış olan gençler, sosyal ve psikolojik yönden hazır duruma gelmiş olmaları halinde Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından Yarı Bağımsız Hayata Geçiş Evlerine yerleştirilirler.                                                                                                                                                                                                                      

            Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SOS Çocuk köyü Derneği arasında yapılan protokol çerçevesinde Lefkoşa çocuk yuvasına yerleştirilen çocuklar uzmanların programladığı bir uyum sürecinden geçtikten sonra SOS Çocuk köyüne yerleştirirler. SOS Çocukköyünde, Gençlik evlerinde toplam 108 çocuğumuz barındırılmaktadır.

            Yuvada koruma altına alınan çocukların tüm gereksinimleri Dairemizce karşılanmaktadır. SOS Çocuk Köyü ve Gençlik Evlerinde barındırılan çocuklara ve yarı bağımsız yaşamda olan çocuklara asgari ücretin %70’ı oranında katkı yapılmaktadır. Çocukların fiziksel ihtiyaçları ve sorunları ise sürekli olarak Sosyal Hizmet Uzmanları tarafından yapılan ziyaretlerle çözülmeye çalışılmakta ve gerektiği zamanlarda yeteneklerine uygun meslek dallarına yönlendirilmektedirler. Çocuklarımızın her türlü sosyal ve kültürel etkinlikleri ile yakından ilgilenilmektedir.