LAPTA HUZUREVİ
 

Huzurevinin amacı, yaşlıların bakımlarını gerçekleştirmek; fiziksel ve ruhsal sağlıklarını sağlamak  ve devam  ettirmek; sosyal  ilişkilerini  geliştirmek; onları  kendi    güçleri oranında üretici duruma getirmek ve yaşamlarını  huzur,  güven, sağlık   ve mutluluk içinde sürdürmelerini sağlamaktır.

 Sosyal yoksunluk içerisinde olan yaşlılarımız Huzurevi Yasası ve Tüzüğü kapsamında huzurevine alınmakta ve her türlü ihtiyaçları kurum tarafından karşılanmaktadır. Huzurevine kabul edilecek olan kişilerin; Yatalak olmaması; devamlı   yatarak  tıbbi tedavi ve bakıma gereksinimi olmaması,  beden fonksiyonlarında kendi gereksinimlerini karşılamasına engel olacak sakatlığı veya bulaşıcı bir hastalığı bulunmaması; Ruhsal sağlığı yerinde olması, uyuşturucu madde kullanmaması, yeme,  içme, tuvalet  gibi  günlük  yaşam  faaliyetlerini bağımsız  yapabilecek nitelikte olması, sosyal  ve  ekonomik  yönden  yoksunluk içinde bulunduğu  Sosyal Hizmet Memurları tarafından belirlenmiş olması ve 55 yaşından küçük olmaması gerekmektedir. İlgili kişinin veya yakınlarının yaşam sürdüğü bölgede hizmet veren Sosyal Hizmetler Dairesi’ne başvurması gerekmektedir. Başvuru sonucunda sosyal hizmet memuru tarafından hazırlanan sosyal inceleme raporu sonucunda Huzurevinin de yatak koşullarının uygun olması halinde ilgili kişi Huzurevine yerleştirilir.  

Lapta kentinde hizmet veren Huzurevi 45 kişi kapasitelidir. Uzun yıllar hizmet verilen binasının fiziki ömrünü tamamlaması ve verilen hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine engel oluşturduğu için 2011 yılında şu anda hizmet verilen Ayia Anastasia Otel’e taşınılmıştır. Huzurevi hizmetlerinin çağdaş bir şekilde yürütülmesi için  Lapta eski huzurevi binasının olduğu arazide yeni huzurevi hizmet binası proje çalışmaları halen devam etmektedir.